You are here: Home > Punkty usługowe > Biura rachunkowe

Biura rachunkowe

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek jest obowiązana do prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej tej działalności, ewidencji przychodów i rozchodów oraz musi systematycznie rozliczać się z ZUS-em i urzędem skarbowym. Właściciel małej czy większej firmy nie ma obowiązku znać się na ewidencji księgowej czy drukach, jakie należy wypełnić. Ma do wyboru dwie możliwości: albo zatrudnia księgową, albo korzysta z usług wyspecjalizowanej firmy. Usługi ewidencyjne i podatkowe świadczą biura rachunkowe. Są to mniejsze lub większe jednostki, mogą to być jednoosobowe firmy lub zatrudniające większą ilość pracowników. Aby podnieść standard usług zatrudnia się nawet biegłego rewidenta księgowego. Gdy chcemy zlecić specjaliście prowadzenie naszej dokumentacji firmowej, wybieramy sobie firmę, do której udajemy się celem ustalenia ceny i podpisania umowy. Następnie systematycznie dostarczamy księgowej wszystkie faktury. Z reguły w pierwszych dniach miesiąca otrzymujemy informacje ile, gdzie i w jakim urzędzie musimy uiścić należności z tytułu prowadzenia działalności.

Tags: , , ,

Comments are closed.