You are here: Home > Pomoc społeczna > Inne świadczenia na rzecz potrzebujących

Inne świadczenia na rzecz potrzebujących

Zasiłek celowy może być przyznany osobie potrzebującej, która spełnia warunki dotyczące wysokości dochodu. Może on być przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych, leków, odzieży, leczenia itp. Może on pokrywać zapotrzebowanie w całości lub częściowo. Odstępstwem od spełnienia kryterium dochodu są zdarzenia losowe bądź klęski żywiołowe. Organizowana jest również pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomoc oferują zatrudnieni w MOPS prawnicy oraz psycholodzy. Dodatkowo jednostka pomaga znaleźć schronienie osobie tego potrzebującej. Bez pomocy nie są pozostawiane osoby starsze. Mogą one się starać o całodobowe lub dzienne domy opieki. Pierwsza forma zapewnia całodzienne wyżywienie, nocleg oraz podstawową opiekę medyczną. Dzienne ośrodki wsparcia mają nieco inne zadanie: mogą, (ale nie wszystkie) zapewnić jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Podczas pobytu osoba starsza ma zapewnione usługi opiekuńcze oraz rehabilitacyjne, o ile ich potrzebuje. Należy również nadmienić o organizowaniu grup wsparcia dla osób starszych.

Tags: , , ,

Comments are closed.