You are here: Home > Jarmarki > Jarmark charytatywny jako pomysł na pomoc niepełnosprawnym

Jarmark charytatywny jako pomysł na pomoc niepełnosprawnym


Pomoc humanitarna przybiera w Polsce coraz ciekawsze formy. Jedną z ostatnio promowanych jest jarmark artystyczny. Pomoc jest jak najbardziej potrzebna, ponieważ instytucje państwowe nie dysponują odpowiednimi środkami, aby pomóc wszystkim potrzebującym. Często ludzie w dramatycznej sytuacji są pozostawieni sami sobie i mogą liczyć tylko na łaskę i niełaskę rozlicznych fundacji.

Dobrze, że tyle z nich rzeczywiście pomaga ludziom w potrzebie! Jednym z ostatnich wynalazków, mających pomóc zebrać pieniądze na leczenie ciężko chorych ludzi są jarmarki artystyczne. Są to wielopoziomowe imprezy charytatywne. Z reguły odbywają się w szkołach czy świetlicach. Wystawiane są tam na sprzedaż prace różnych artystów, którzy zechcieli podarować swoje dzieła na sprzedaż.

Często zbieranie darów trwa bardzo długo i jest bardzo pracochłonne. Wymaga od organizatorów uporu, cierpliwości i dużo, dużo samozaparcia. Ale kiedy już zbierze się sporo prac, można liczyć na dobre efekty i zebranie pokaźnej sumy na rzecz niepełnosprawnych czy inny cel, najlepiej pożytku publicznego. Dodatkowo organizowane są koncerty, pokazy filmów, tańce i inne atrakcje, mające przyciągnąć więcej osób do samego jarmarku, jak i dostarczyć więcej funduszy ze sprzedaży biletów.

Czasami organizatorzy zapewniają wstęp wolny, ale podczas koncertów zbierane są pieniądze do puszek. Poza tym mogą sprzedawać różnego typu cegiełki, na przykład pocztówki, czy wydrukowane cegiełki specjalnie dla określonej osoby, której danej organizacja pomaga. Takie jarmarki organizowane są zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. W tych drugich nawet czasami z większym sukcesem. Jest to spowodowane tym, że małe społeczności są bardziej skupione na pomocy, łatwiej ściągnąć osoby zainteresowane. Łatwiej skłonić osoby, aby na przykład podarowały upieczone przez siebie ciasto, i łatwiej znaleźć nabywców. Podsumowując, jarmark charytatywny to doskonała forma pozyskiwania funduszy na działalność organizacji charytatywnych.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.