You are here: Home > Jarmarki > Jarmarki – jak powstały i dlaczego popularne są do dziś

Jarmarki – jak powstały i dlaczego popularne są do dziś


Jarmark to słowo pochodzenia niemieckiego. Oznacza coś w rodzaju targu, tyle że jest to targ organizowany raz do roku, najczęściej przy okazji święta kościelnego.

W średniowieczu targi odbywały się podobnie, a handel na nich miał raczej charakter hurtowy. Była to często jedyna okazji do wymiany towarów sprowadzonych ze wschodu, jak i Europy Zachodniej. Miasta organizujące targi gwarantowały kupcom pewne prawa, które pozwalały im czuć się bezpiecznie i bezpiecznie handlować. Dodatkową funkcją jarmarku była funkcja wystawiennicza. Można było przy okazji pokazać towary sprowadzone towary.

W małych miejscowościach jarmark trwał jeden dzień, za to duże miejskie jarmarki nawet do dwóch tygodni. Te większe jarmarki były podzielone według specjalnego harmonogramu. W pierwszej kolejności towar wystawiano, w późniejszych dniach był czas na zawieranie umów, a następnie rozliczeń i płatności. Taki podział pozwalał zachować porządek i ład podczas wielodniowych jarmarków. Jarmarki przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju miast, w których się odbywały. Poza tym potrzeba wymusiła rozwój spółek handlowych i systemów kredytowania, wszak większa część handlu odbywała się na kredyt. Szczyt popularności jarmarków przypadał między dwunastym a szesnastym wiekiem, później spadła na rzecz innych rozwiązań.

Do dziś przetrwało kilka jarmarków, na przykład jarmark dominikański w Gdańsku, jagielloński w Lublinie, krakowski. Nie mają one jednak znaczenia handlowego, są atrakcją turystyczną, którą przyciąga do miasta setki tysięcy zwiedzających. Handluje się głównie artykułami tradycyjnymi, żywnością, pamiątkami, biżuterią. Dobrze sprzedają się też wyroby staropolskie, wina, nalewki, żywność, na przykład pieczony dawnymi metodami chleb. Przyjezdni to oczywiście turyści, ale również z zagranicy, bowiem polskie jarmarki znane są na świecie z dobrej organizacji i bogatej oferty. Wieczorami, po targu organizowane są różne imprezy kulturalne, tańce, degustacje. Jarmark jest korzystny dla całego miasta, w którym jest organizowany, kupcy i kupujący zjeżdżają się z całego kraju.

Tags: , , , ,

Comments are closed.