You are here: Home > Ubrania > Konsekwencje mody

Konsekwencje mody

12Osoby ślepo podążające za modą nie są osobami, które się szanuje i ufa im do końca, gdyż osoba, która chce się upodobnić do innych osób zatraca swój indywidualizm, który odróżnia nas od innych. Indywidualizm jest w życiu potrzebny, gdyż ktoś kto ślepo podąża za masą najpierw w kwestiach ubioru, następnie w kwestiach fryzury, kolejnym krokiem może być ingerencja w styl bycia. I to właśnie może okazać się najbardziej niebezpieczne, gdyż może zabić indywidualność człowieka. ]

Może on się stać bezmózgim naśladowcą jakiejś osoby, której słowa są dla osoby podążającej za nią niczym przepowiednia i właśnie w ten sposób młode kobiety mogą stracić umiejętność myślenia i podejmowania własnych decyzji. Moda więc jest nie tylko nieszkodliwą maszynką do zarabiania pieniędzy przez jej twórców, ale może też mieć nieodłączny wpływ na kształtowanie się psychiki każdego człowieka, który z modą w taki czy inny sposób się zwiąże. Tak więc chcąc być modnym trzeba niesamowicie uważać, by nie stać się osobą, która nie ma własnego zdania, a popiera zawsze swego idola czy idolkę.

Comments are closed.