You are here: Home > Kupno > Na zakupy

Na zakupy

Idąc na zakupy wybieramy się do różnych centrów handlowych, jednakże nie zastanawiamy się w jakich warunkach dane centrum handlowe zostało wybudowane i zagospodarowane. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że na wybudowanie takiego budynku ogłasza się przetargi, gdzie zleceniodawca podaje warunki na jakich usługa ma zostać wykonana, natomiast predsiębiorstgwa zgłaszające sie do wykonanai zlecenia podaja swoją cenę za wykonanie owego projektu, a następnie zleceniodawca wybiera firmę, która jego zdaniem zrobi to na najkorzystniejszych warunkach z zachowaniem norm podanych przy zapisie do przetargu. Za nie dotrzymanie umowy grożą wysokie sankcje finansowe, ale nie tylko za niewykonanie, a także za inne przewinienia jak na przykład niedotrzymanie obowiązujących norm czy terminów zawartych w umowie.

Comments are closed.