You are here: Home > Pomoc społeczna > Opiekunki społeczne

Opiekunki społeczne

Osoby starsze, niepełnosprawne, chore czasowo mają prawo do skorzystania z pomocy opiekunek społecznych w przypadku, gdy nie mogą tejże pomocy uzyskać ze strony rodziny, np.: dzieci pracują lub nie mieszkają razem z potrzebującym. Zapotrzebowanie na korzystanie z usług opiekuńczych zgłasza się w MOPS, przedkładając równocześnie wymaganą dokumentację. Usługa opieki może być płatna i bezpłatna. Uzależnione jest to od wysokości do chodu netto, jaki przypada na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Po złożeniu niezbędnych dokumentów do domu potrzebującego wysyłany jest pracownik socjalny. Przeprowadza on wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, zbiera dodatkową niezbędną dokumentację i przekazuje ją przełożonym. Podczas przeprowadzanego wywiadu ustala się ilość dni w tygodniu i godzin, jaka jest potrzebna. Decyzja o przyznaniu opieki wraz z wysokością opłaty przychodzi pocztą i przyznawana jest na czas określony. W odstępach kilkumiesięcznych pracownik socjalny przychodzi, aby przeprowadzić kontrolę zapotrzebowania na dalsze świadczenia opiekuńcze lub inne rodzaje pomocy.

Tags: , , ,

Comments are closed.