You are here: Home > Poszukiwanie pracy > Przygotowanie

Przygotowanie

Osoba szukająca zatrudnienia powinna początkowo wyznaczyć sobie kryteria pracy jakiej oczekuje. Zastanowić się czym chciałaby się zajmować, co możesz osiągnąć, w jakim wymiarze godzin, na jaki etat. Należy realnie ocenić swoje doświadczenie zawodowe, możliwości i kwalifikacje. Bardzo ważna jest wewnętrzna motywacja oraz odporność na niepowodzenie, to pomoże przy ewentualnych porażkach. Jasno postawiony cel działania, silna wola oraz upór będą atutem w ochach każdego pracodawcy. Nie ma jednej skutecznej metody na znalezienie pracy, lecz jeśli wykorzysta się kilka sposobów ( poszukiwanie przez Internet, umieszczenie ogłoszeń w gazetach, rejestracje w agencjach zatrudnienia tzw. ,,pośrednikach”) to szanse zwiększą się i rynek pracy już nie będzie taki niedostępny. Na tym etapie nie zapomnijmy również o przygotowaniu wierzytelnego i zgodnego z prawdą Curriculum Vitae ( w skrócie CV) oraz listu motywacyjnego, czy też podania o pracę. Od tego jak skonstruujemy naszą pisemną wypowiedz, może zależeć nasze powodzenie. Pamiętać należy o odpowiednim urzędowym stylu i zwięzłości. Nie zapomnijmy również o tym, iż początkowe niepowodzenia wcale nie znaczą , że nie znajdziemy zatrudnienia w naszym wymarzonym zawodzie.

Tags: , , ,

Comments are closed.