You are here: Home > Pomoc społeczna > System zasiłków rodzinnych i zapomóg celowych

System zasiłków rodzinnych i zapomóg celowych

W Polsce obowiązuje ustawa dokładnie regulująca, kto, kiedy i w jakich okolicznościach ma prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego i zasiłków z nim związanych. Kryterium ubiegania się o zasiłek rodzinny jest dochód netto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nieprzekraczający 504zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – granica dochodu wzrasta do 583zł. Po spełnieniu warunku uzyskania tego zasiłku można ubiegać się któreś z siedmiu dodatków. Przepisy regulują, w jakich sytuacjach można ubiegać się o wyżej wspomniane dodatki. Odstępstwem jest tutaj tak zwane becikowe, czyli zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000zł. W przypadku starania się o ten zasiłek dochód rodziców nie jest brany pod uwagę. Zasiłek rodzinny należy się dziecku do ukończenia 21 lat. Okres ten może być wydłużony do 24 tylko wtedy, gdy dziecko kontynuuje naukę szkole oraz posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzice mają prawo ubiegać się o zasiłki docelowe: przykładowo dofinansowanie obiadów w szkole lub przedszkolu.

Tags: , , ,

Comments are closed.