You are here: Home > Punkty usługowe > Warsztaty samochodowe

Warsztaty samochodowe

Nie każdy posiadacz samochodu musi umieć go naprawić. Służą do tego wyspecjalizowane jednostki usługowe: warsztaty samochodowe. Z uwagi na duży wzrost liczby samochodów, ilość warsztatów oferujących usługi naprawcze także wzrasta. Są to jednostki oferujące ogólne naprawy, oraz bardziej wyspecjalizowane: serwisy ogumienia, zakłady blacharskie czy lakiernicze. Firma lakiernicza nie musi oferować usługo związanych z naprawą mechaniczną pojazdu. Analogiczna sytuacja ma się w przypadku zakładów blacharskich. Najszerszy zakres usług oferują ogólne warsztaty samochodowe, zwłaszcza te, które są otwierane przez dealerów samochodowych: tak zwane autoryzowane serwisy. Usługi tu oferowane należą do stosunkowo drogich, ale posiadają wiele innych zalet. Zatrudniony tu personel powinien być przeszkolony w obsłudze i naprawie tej marki samochodu, jaką serwisuje. Warsztat taki z reguły proponuje oryginalne części zamienne. Są one droższe od produkowanych przez mniejsze zakłady rzemieślnicze, ale podlegają gwarancji.

Tags: , , ,

Comments are closed.