You are here: Home > Pomoc społeczna > Zadania

Zadania

Zadania pomocy społecznej są bardzo, ale to bardzo zróżnicowane i obejmują między innymi tworzenie warunków do funkcjonowania pomocy społecznej. Pomoc społeczna musi analizować oraz oceniać zjawiska, które mogą rodzić zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Muszą one przyznawać oraz wypłacać określone świadczenia społeczne odpowiednim ludziom. Pomoc społeczna organizuje również tak zwaną pracę społeczną, dla osób, które mogą ją podjąć i które mają ku temu predyspozycje oraz możliwości. Zadania własne gminy obejmują między innymi: prowadzenie tak zwanych domów pomocy społecznej oraz ośrodków. Muszą one również zadbać o kierowanie do nich ludzi wymagających opieki. Muszą przyznawać również pomoc rzeczową. Przyjmuje to bardzo zróżnicowaną formę. Może to być po prostu jedzenie w rozmaitych postaciach, ale również między innymi odzież., buty, wyposażenie do szkoły dla dzieci i wszelkie inne materialne potrzeby, jakie mogą mieć ludzie w naszym kraju. Jednak najczęściej są to racje żywnościowe.

Tags: , , ,

Comments are closed.