You are here: Home > Pomoc społeczna > Zakres obowiązków opiekunki

Zakres obowiązków opiekunki

Opiekunka społeczna, która zatrudnia się, otrzymuje zakres obowiązków, jaki może wykonywać przy podopiecznym oraz wykaz czynności, które kategorycznie są zabronione. Głównym zadaniem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych podopiecznego w zakresie opieki medycznej, czystości i wyżywienia. Rozszerzmy nieco te zadania. Na życzenie podopiecznego robi się zakupy, ale ich waga nie może przekraczać dozwolonych granic. Obowiązkiem jest też utrzymanie czystości w pomieszczeniu, w którym dana osoba przebywa, ale należy uwzględnić pewne ograniczenia: nie wolno opiekunowi myć okien ani zmieniać firan. Nie wolno wykonywać żadnych prac porządkowych na choćby małej wysokości (taborety czy drabinki). Czynności ograniczają się tylko do wysokości zasięgu rąk. W razie potrzeby należy iść z podopiecznym do lekarza, wykupić potrzebne leki, zamówić pielęgniarkę, która będzie robiła zastrzyki. Nie może natomiast opiekunka wykonywać podopiecznemu żadnych zastrzyków nawet wtedy, gdy posiada certyfikat.Inne usługi nieobjęte patronatem państwa

Tags: , , ,

Comments are closed.